kerkenraad

De Kerkenraad en de gemeente zijn te typeren als pluriform en kritisch. Zijn werkzaamheden kenmerken zich door:


- het traditionele en het nieuwe te combineren en met enthousiasme over te dragen;
- veel nadruk te leggen op de verkondiging, het bezoekwerk en de activiteiten van cantor en cantorij;
- het belangrijk te achten als bestuursorgaan de gemeente te vertegenwoordigen en de belangen van de gemeenteleden te behartigen op de gebieden van dienen, leren en vieren;
- er naar te streven om in zijn vergaderingen bezinningsmomenten in te lassen.

 

altDe Kerkenraad vergadert als regel zes maal per jaar. Eén ouderling is specifiek belast met het voorzitterschap. Het moderamen bestaat uit (telkens één) vertegenwoordiger van het Pastoraat, van de Diaconie en van het College van Kerkrentmeesters, alsmede de predikant en de voorzitter en de scriba van de kerkenraad.

Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp

Bentincklaan 7

6865 WC Doorwerth

026-3333979


Protestantse kerk Nederland


 

 


 

Copyright © 2018 Ontmoetingskerk Doorwerth